U bevindt zich hier:

Feiten

Een ondernemer verricht activiteiten op het gebied van het verzorgen van entertainment en het samenstellen van entertainment-programma’s. Daarnaast is de ondernemer actief als jongerenwerker voor een kerk. De kerk heeft de ondernemer ingehuurd om uit te zoeken waarom de jongeren niet deelnemen aan de door de kerk aangeboden activiteiten. Daarnaast moet de ondernemer zich richten op het bedenken van nieuwe vormen van jeugdwerk die jongeren in deze tijd aanspreken. De ondernemer stelt primair dat de diensten zijn vrijgesteld op grond van art. 11, lid 1, onderdeel t Wet OB en subsidiair op grond van art. 11, lid 1, onderdeel f Wet OB.


Hof


Hof Den Haag oordeelt dat het aan de ondernemer is om aannemelijk te maken dat de door hem aan de kerk verrichtte diensten voldoen aan de voorwaarden voor de vrijstelling. Indien een kerk vrijgestelde diensten verricht, dan betekent dat niet per definitie dat een eventuele derde aan wie een kerk een deel van haar diensten uitbesteedt, vrijgestelde diensten verricht. De diensten van die derde dienen altijd afzonderlijk te worden beoordeeld. Volgens het hof is door de ondernemer niet aannemelijk gemaakt dat de diensten van de ondernemer onontbeerlijk zijn voor het verrichten van vrijgestelde diensten van de kerk.


Uit het Beleidsplan blijkt dat de ondernemer door de kerk is ingehuurd om te achterhalen waarom jongeren niet deelnemen aan de door de kerk aangeboden activiteiten en voorts om nieuwe activiteiten te bedenken die jongeren in deze tijd aanspraken. De ondernemer verricht diensten aan de kerk zelf en niet aan de leden van de kerk, laat staan dat hij diensten verricht aan de leden van de kerk tegen een statutair vastgestelde contributie. Art. 11, lid 1, onderdeel t Wet OB is dus niet van toepassing. Ook is de vrijstelling van art. 11, lid 1, onderdeel f Wet OB (sociale-culturele vrijstelling) niet van toepassing. Een van de voorwaarden van de sociale culture vrijstelling is dat de ondernemer geen winst beoogt. Het hof stelt dat gesteld noch gebleken is dat de ondernemer geen winst beoogt.

BTW-PLAZA

Meld u nu aan en ga direct aan de slag

direct aanmelden

Btw-nieuws

Actueel btw-nieuws met vertaling naar de praktijk

Btw-kennis

Zelf op zoek naar voor u relevante antwoorden

Btw-tools

Handige (reken)tools voor uw btw-administratie

Btw-advies

Gratis btw-advies altijd binnen handbereik