U bevindt zich hier:

Feiten


Een BV verricht werkzaamheden die bestaan uit het verzorgen van trainingen, coachin en consultancy op het gebied van management. Daarnaast voert de BV ook bedrijfsmaatschappelijk werk uit. Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is de opdrachtgever van de BV voor het bedrijfsmaatschappelijk werk. De feitelijke werkzaamheden die zien op bedrijfsmaatschappelijk werk worden door een maatschappelijk werker, een van de aandeelhouders van de BV verricht. In geschil is of sprake is van ter beschikking stellen van personeel of dat diensten op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk worden verricht.


Hof


Hof Den Haag oordeelt dat sprake is van diensten op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk en geen ter beschikking stelling van personeel. Gelet op de ‘overeenkomst, inzake inhuur van bedrijfsmaatschappelijk werker’ is sprake van een rechtsbetrekking tussen de BV en de Uitvoeringsorganisatie waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld. De BV verricht derhalve een dienst aan de Uitvoeringsorganisatie, die inhoudt dat de BV bedrijfsmaatschappelijke werkzaamheden verricht voor de Uitvoeringsorganisatie. Bij dit oordeel heeft het hof in aanmerking genomen dat op basis van de overeenkomst:


- de BV de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het verrichten van de bedrijfsmaatschappelijke werkzaamheden;
- de BV tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geheel zelfstandig opereert
- de BV haar werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de Uitvoeringsorganisatie verricht.

Voor zover de Uitvoeringsorganisatie aanwijzingen en instructies geeft aan BV is dit enkel met betrekking tot het te behalen resultaat van de werkzaamheden Aan dit oordeel doet niet af dat de BV en de uitvoeringsorganisatie zijn overeengekomen dat een specifiek persoon, de maatschappelijk werker (aandeelhouder van de BV), de werkzaamheden dient te verrichten. Het enkele feit dat de maatschappelijk werker zijn werkzaamheden via de BV verricht is niet doorslaggevend bij de beoordeling of sprake is van het ter beschikking stellen van personeel.

 

Tussen de partijen staat vast dat de door de maatschappelijk werker verrichte werkzaamheden, bedrijfsmaatschappelijke werkzaamheden zijn zoals bedoeld in art. 11, lid 1 onderdeel f Wet OB. Kortom, het hof komt tot de conclusie dat de diensten van de maatschappelijk werker aan de Uitvoeringsorganisatie overheid vrijgesteld zijn van btw.


BTW-PLAZA

Meld u nu aan en ga direct aan de slag

direct aanmelden

Btw-nieuws

Actueel btw-nieuws met vertaling naar de praktijk

Btw-kennis

Zelf op zoek naar voor u relevante antwoorden

Btw-tools

Handige (reken)tools voor uw btw-administratie

Btw-advies

Gratis btw-advies altijd binnen handbereik