U bevindt zich hier:

Feiten

De KNMG biedt diensten aan, zoals de erkenning van onderwijsdiensten, registratie in een opleidingsregister en de registratie in een profiel- en of specialistenregister. Er wordt in cassatie gestreden over de vragen of op de registratiediensten de koepelvrijstelling van toepassing is en/of op de erkenningsdiensten de onderwijsvrijstelling van toepassing is.

A-G
• Koepelvrijstelling

- Zijn getrapte leden ook leden?

A-G Ettema is net als het hof van mening dat KNMG de koepelvrijstelling niet kan toepassen. Volgens de A-G kunnen alleen diensten aan personen/leden die het samenwerkingsverband zijn aangegaan in de koepelvrijstelling delen. KNMG is een samenwerkingsverband van beroepsverenigingen en individuele leden. Niet de getrapte individuele leden, maar de beroepsverenigingen zijn het samenwerkingsverband aangegaan. KNMG verricht haar diensten in zoverre dus niet aan de personen die het samenwerkingsverband zijn aangegaan, aangezien de diensten worden verricht aan de getrapte leden/artsen. De getrapte leden zijn dus geen leden volgens de A-G.

- Direct nodig criterium

De A-G is van mening dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan door, in het kader van de beoordeling of aan het direct nodig criterium is voldaan, te toetsen of de registratiediensten noodzakelijk zijn voor de door de artsen verrichte vrijgestelde handelingen. Het hof had moeten beoordelen of de door de koepel verrichte diensten noodzakelijkerwijs toerekenbaar zijn aan de door de artsen verrichte diensten.

- Enkel betaling aandeel in de gezamenlijke uitgeven

Het aandeelcriterium houdt volgens de A-G in dat geen winst mag worden beoogd, maar de omstandigheid dat geen winst wordt beoogd, is volgens de A-G niet dat per definitie wordt voldaan aan het aandeelcriterium. Dit criterium moet volgens de A-G strenger worden uitgelegd: vereist is dat het exacte aandeel in de gezamenlijke uitgaven voor elk afzonderlijke dienst die wordt verricht, aan het individuele lid in rekening wordt gebracht. KNMG heeft dit volgens de A-G niet gedaan, aangezien KNMG een vaste vergoeding heeft berekend.

Kortom, de A-G komt tot de conclusie dat de koepelvrijstelling niet van toepassing is.

• Onderwijsvrijstelling

De A-G is van mening dat het hof zijn oordeel dat de erkenningsdiensten niet onontbeerlijk zijn voor het onderwijs, onvoldoende heeft gemotiveerd. Volgens de A-G moet de zaak dan ook worden verwezen om te onderzoeken of is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van de onderwijsvrijstelling.


bekijk onze abonnementen

Wilt u de (volledige) inhoud lezen?

Log in op BTW-PLAZA of word abonnee en krijg toegang.

BTW-PLAZA

Meld u nu aan en ga direct aan de slag

direct aanmelden

Btw-nieuws

Actueel btw-nieuws met vertaling naar de praktijk

Btw-kennis

Zelf op zoek naar voor u relevante antwoorden

Btw-tools

Handige (reken)tools voor uw btw-administratie

Btw-advies

Gratis btw-advies altijd binnen handbereik