U bevindt zich hier:

Feiten

De ZWiazek Gmin Zaglebia Miedziowego w Polkowicach (hierna: samenwerkingsverband) is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband van verschillende gemeenten in Polen. Het samenwerkingsverband is belast met de uitvoering van de wettelijke taken van die gemeenten op het gebied van afvalbeheer. Voor de uitvoering van deze taken ontvangt het samenwerkingsverband een retributie voor afvalbeheer. Het samenwerkingsverband wordt hiervoor niet als btw-ondernemer beschouwt. Tussen 2013 en 2015 heeft het samenwerkingsverband bijkomende diensten tegen betaling verricht, bestaande uit het beschikbaar stellen en vervoeren van containers voor verschillende soorten afval. Deze diensten vormen een economische activiteit. Een deel van deze diensten is onderworpen aan verschillende btw-tarieven, terwijl andere vrijgesteld zijn van btw. In het geschil is de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting op goederen en diensten die door het samenwerkingsverband worden gebruikt voor zowel economische als niet-economische activiteiten.

A-G

De btw-richtlijn voorziet niet in methoden of criteria voor de aftrek van voorbelasting in bovenstaande situaties. A-G Sharpston is van mening dat op basis van het Unierecht aftrek slechts mogelijk is voor het gedeelte van de voorbelasting dat verband houdt met handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat. De A-G concludeert dat bij gebreke van een methode voor de berekening van het verschuldigde belastingbedrag de belastingdienst de betrokken btw-ondernemer moet toestaan zich te beroepen op een methode van zijn keuze. Hierbij geldt de voorwaarde dat deze methode gelet op de aard van de uitgeoefende economische activiteit objectief weergeeft in welke mate de in een eerder stadium opgelopen kosten zijn gemaakt ten behoeve van economische activiteiten. Daarnaast moet de methode gebaseerd zijn op objectieve criteria en betrouwbare gegevens en de belastingdienst moet aan de hand ervan de juistheid van de toepassing kunnen controleren.

bekijk onze abonnementen

Wilt u de (volledige) inhoud lezen?

Log in op BTW-PLAZA of word abonnee en krijg toegang.

BTW-PLAZA

Meld u nu aan en ga direct aan de slag

direct aanmelden

Btw-nieuws

Actueel btw-nieuws met vertaling naar de praktijk

Btw-kennis

Zelf op zoek naar voor u relevante antwoorden

Btw-tools

Handige (reken)tools voor uw btw-administratie

Btw-advies

Gratis btw-advies altijd binnen handbereik