U bevindt zich hier:

Het HvJ oordeelt dat de gemeente alsnog recht heeft op herziening van de aftrek van de aanschaf-btw indien zij bij de aanschaf van het dorpshuis als belastingplichtige heeft gehandeld.

Feiten

De Poolse gemeente Ryjewo heeft in 2009 en 2010 een dorpshuis laten bouwen en het beheer hiervan na oplevering in 2010 om niet overgedragen aan een gemeentelijk cultureel centrum. De gemeente stond sinds 2005 geregistreerd als btw-plichtige en heeft in dat kader ook btw-aangifte gedaan. De gemeente heeft de btw op de bouwkosten van het dorpshuis niet in aftrek gebracht, omdat het dorpshuis niet voor aftrekgerechtigde handelingen werd gebruikt.

Vier jaar nadat de bouw van het dorpshuis is voltooid, heeft de gemeente het voornemen geuit het dorpshuis voortaan ook voor belaste commerciële verhuur te gaan gebruiken. De gemeente is van mening dat zij hierdoor recht heeft op herziening van de aftrek van de voorbelasting die aan haar ter zake van de bouw van het dorpshuis in rekening is gebracht (aanschaf-btw) en verzoekt om een ruling.

Procedure

De Poolse belastingdienst stelt zich op het standpunt dat geen recht bestaat op de gevraagde herziening, omdat het dorpshuis niet in het kader van een economische activiteit is verworven. De Poolse rechter heeft vervolgens prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ. A-G Kokott adviseert het HvJ te oordelen dat de gemeente alsnog recht op herziening heeft van de aftrek van de aanschaf-btw.

HvJ

Het HvJ oordeelt dat het aanvankelijke gebruik van een onroerend investeringsgoed voor onbelaste handelingen niet eraan in de weg hoeft te staan dat de gemeente bij de aanschaf heeft gehandeld als belastingplichtige. Voor dit oordeel acht het HvJ van belang dat de gemeente in deze zaak weliswaar niet uitdrukkelijk heeft verklaard dat het voornemens is om dit goed te bestemmen voor een belaste handeling, maar ook niet heeft uitgesloten dat dit goed daarvoor zal worden gebruikt. Of de gemeente bij de aanschaf van het dorpshuis als belastingplichtige heeft gehandeld moet de verwijzende rechter beoordelen. Aanwijzingen voor een aanschaf als belastingplichtige in deze zaak zijn: de bestemming en de aard van het dorpshuis die niet aan een (gedeeltelijk) gebruik voor ondernemersdoeleinden in de weg staan, de registratie van de gemeente als btw-plichtige onderneming sinds 2005. Dat het dorpshuis aanvankelijk alleen voor onbelaste handelingen is gebruikt is daarentegen een indicatie voor een aanschaf als niet-ondernemer.

Zoals ook de A-G in zijn conclusie opmerkt, moet bij dit onderzoek worden uitgegaan van een ruime uitlegging van het begrip ‘verwerving als belastingplichtige’. Een dergelijk ruime uitlegging is volgens het HvJ noodzakelijk om te voorkomen dat er btw drukt op het gebruik van het investeringsgoed voor ondernemersdoeleinden (lees: het beginsel van de fiscale neutraliteit).


bekijk onze abonnementen

Wilt u de (volledige) inhoud lezen?

Log in op BTW-PLAZA of word abonnee en krijg toegang.

BTW-PLAZA

Meld u nu aan en ga direct aan de slag

direct aanmelden

Btw-nieuws

Actueel btw-nieuws met vertaling naar de praktijk

Btw-kennis

Zelf op zoek naar voor u relevante antwoorden

Btw-tools

Handige (reken)tools voor uw btw-administratie

Btw-advies

Gratis btw-advies altijd binnen handbereik