U bevindt zich hier:

Advocaat-generaal Bobek concludeert dat wanneer bij de doorverkoop van goederen die edelmetalen of edelstenen bevatten geen rekening wordt gehouden met de functionaliteit van de goederen en de goederen overwegend worden verkocht met het oog op de terugwinning van deze edelmetalen of edelstenen, de goederen niet onder het begrip ‘gebruikte goederen’ kunnen vallen. De margeregeling kan dan niet worden toegepast.

Feiten


SIA “E LATS”, een Letse vennootschap, biedt leningen aan particulieren aan. Tot zekerheid van die leningen neemt zij goederen in onderpand die edelmetalen of edelstenen bevatten. Als de onderpanden niet worden ingelost, worden deze door SIA doorverkocht aan andere handelaren. Dit doet zij met het oog op terugwinning van de edelmetalen of edelstenen. Bij de doorverkoop past SIA de regeling voor gebruikte goederen (margeregeling) toe. De Letse fiscus beschouwde de doorverkochte goederen als afval. Het waren volgens hem geen tweedehands of gebruikte goederen en legt een naheffingsaanslag op. De hoogste rechter stelt prejudiciële vragen aan het HvJ over de werkingssfeer van de uitzondering van edele metalen of edelstenen.

A-G


In geschil is of de goederen met edelmetalen of edelstenen als ‘gebruikte goederen’ kwalificeren, zodat de margeregeling kan worden toegepast. De margeregeling is namelijk alleen van toepassing op de doorverkoop van gebruikte goederen en geldt niet voor uit edelmetalen of edelstenen vervaardigde voorwerpen die met het oog op terugwinning worden doorverkocht. Edelmetalen of edelstenen worden uitgezonderd van het begrip ‘gebruikte goederen’ en daarmee van de margeregeling, zodat deze verkopen belast zijn met het algemene btw-tarief. Daarbij geldt dat de margeregeling alleen kan worden toegepast als bij de doorverkoop van de goederen deze goederen de functionaliteit blijven behouden. A-G Bobek concludeert dat wanneer uit de objectieve omstandigheden blijkt dat die goederen die edelmetalen of edelstenen bevatten zijn doorverkocht zonder rekening te houden met hun functionaliteit, en daarbij overwegend worden verkocht met het oog op de terugwinning van deze edelmetalen of edelstenen, deze goederen niet onder het begrip ‘gebruikte goederen’ kunnen vallen. Voor de vaststelling of rekening wordt gehouden met de functionaliteit, moet het geheel van de objectieve omstandigheden worden vastgesteld. Hiervoor worden door de A-G elementen genoemd waarmee rekening mee moet worden gehouden: de manier waarop de goederen met het oog op hun doorverkoop worden aangeboden, waarderingsmethoden voor dergelijke goederen, de hoeveelheden gezamenlijk verkochte goederen en het feit dat de koper bij een bijzondere bedrijfsactiviteit betrokken is, zoals de verwerking van edelmetalen of edelstenen.

bekijk onze abonnementen

Wilt u de (volledige) inhoud lezen?

Log in op BTW-PLAZA of word abonnee en krijg toegang.

BTW-PLAZA

Meld u nu aan en ga direct aan de slag

direct aanmelden

Btw-nieuws

Actueel btw-nieuws met vertaling naar de praktijk

Btw-kennis

Zelf op zoek naar voor u relevante antwoorden

Btw-tools

Handige (reken)tools voor uw btw-administratie

Btw-advies

Gratis btw-advies altijd binnen handbereik