U bevindt zich hier:

Voor het verbeteren van btw-aangiftes geldt een termijn van vijf jaren. In de Roemeense wetgeving is een afwijkende bepaling opgenomen die bepaalt dat het niet toegestaan is om een dergelijke verbetering te doen voor een btw-teruggaaf (aftrek van voorbelasting) als die verbetering betrekking heeft op een tijdvak waarover reeds een belastingcontrole is uitgevoerd. Het HvJ heeft geoordeeld dat deze Roemeense regeling in strijd is met de btw-richtlijn, het doeltreffendheidsbeginsel, het beginsel van fiscale neutraliteit en het evenredigheidsbeginsel.

Feiten


De Roemeense fiscus heeft een btw-controle uitgevoerd bij Zabrus Siret SRL over het tijdvak 1 mei tot en met 30 november 2014. De btw-controle is afgerond op 26 januari 2015. Op 25 mei 2015 heeft Zabrus een btw-aangifte over april 2015 ingediend en daarbij verzocht om btw-teruggaaf. De teruggaaf heeft betrekking op facturen die Zabrus na de belastingcontrole nog in haar boekhouding heeft gevonden. Vervolgens is bij Zabrus een belastingcontrole uitgevoerd over het tijdvak 1 december 2014 tot en met 30 april 2015. De Roemeense fiscus heeft de btw-teruggaaf geweigerd, omdat de gevorderde bedragen betrekking hebben op handelingen die zijn verricht in een tijdvak waarover reeds een btw-controle is geweest. Zowel het verzoek van Zabrus om een nieuwe belastingcontrole uit te voeren als het verzoek om verbetering van materiële fouten in de btw-aangiften worden afgewezen door de Roemeense fiscus. De rechter in eerste aanleg heeft het beroep ongegrond verklaard, omdat geen sprake was van nieuwe informatie waarover de belastingdienst niet beschikte ten tijde van de eerste controle. De hoogste rechter stelt prejudiciële vragen over de verenigbaarheid van de Roemeense regeling met de btw-richtlijn.

HvJ


Het HvJ oordeelt dat de Roemeense regeling niet in strijd is met het doeltreffendheidsbeginsel, omdat wanneer een belastingcontrole onmiddellijk of kort na het indienen van een belastingaangifte wordt gestart, de belastingplichtige de mogelijkheid wordt ontnomen om zijn btw-aangifte te verbeteren. Het wordt voor hem in praktijk onmogelijk of althans uiterst moeilijk om het recht op aftrek uit te oefenen. Daarnaast is de Roemeense regeling ook in strijd met het fiscale neutraliteitsbeginsel. Het is vaste rechtspraak dat btw-aftrek wordt toegestaan als de materiële voorwaarden zijn vervuld, ook wanneer niet wordt voldaan aan bepaalde formele voorwaarden. Het enkel weigeren van de btw-teruggaaf op grond van niet-naleving van de formele voorwaarden is niet toegestaan. Met betrekking tot het evenredigheidsbeginsel gaat deze Roemeense regeling ook verder dan noodzakelijk is om het nagestreefde doel te bereiken. Er zijn lichtere maatregelen mogelijk waaronder het opleggen van een administratieve geldboete. De absolute weigering van de btw-aftrek is derhalve onevenredig in een geval waarin geen fraude en geen nadelige gevolgen voor de overheidsbegroting zijn vastgesteld. Ten slotte voldoet de Roemeense regeling ook niet aan het rechtszekerheidsbeginsel. De regeling strekt niet tot bescherming van de rechten van de belastingplichtigen. De Roemeense fiscus heeft onterecht de btw-aftrek geweigerd.

bekijk onze abonnementen

Wilt u de (volledige) inhoud lezen?

Log in op BTW-PLAZA of word abonnee en krijg toegang.

BTW-PLAZA

Meld u nu aan en ga direct aan de slag

direct aanmelden

Btw-nieuws

Actueel btw-nieuws met vertaling naar de praktijk

Btw-kennis

Zelf op zoek naar voor u relevante antwoorden

Btw-tools

Handige (reken)tools voor uw btw-administratie

Btw-advies

Gratis btw-advies altijd binnen handbereik