U bevindt zich hier:

Het kabinet stelt voor om per 1 januari 2020 de huidige kleine ondernemersregeling (KOR) te wijzigen in een omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB). Het Ministere van Financiën heeft het conceptwetsvoorstel ter internetconsultatie vrijgegeven.

Voorstel

De kern van de OVOB is dat een ondernemer, die onder de omzetgrens blijft en ervoor kiest om de OVOB toe te passen, geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers. De btw die andere ondernemers hem in rekening brengen, kan de ondernemer niet in aftrek brengen. Ondernemers die voor de OVOB kiezen zijn ontheven van het doen van btw-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen voor de door hen verrichte goederenleveringen en diensten in Nederland. Ondernemers die de OVOB niet (kunnen) toepassen, doen op reguliere wijze btw-aangifte.

Verschil met oude regeling

De nieuwe regeling verschilt op een aantal punten met de huidige regeling:

• de nieuwe regeling wordt uitgebreid naar andere dan natuurlijke personen. Dit betekent dat de nieuwe regeling rechtsvormneutraal wordt en ook kan worden toegepast door rechtspersonen, zoals BV’s, verenigingen en stichtingen;
• voor de toepassing van de nieuwe regeling wordt gekeken naar de omzet van de ondernemer per kalenderjaar en niet meer naar de per saldo verschuldigde btw. Hierdoor speelt de hoogte van de btw op door de ondernemer aangekochte goederen en diensten of het toe te passen btw-tarief bij de nieuwe regeling geen rol meer.
• de btw-positie van de ondernemer verandert door toepassing van de nieuwe regeling ten opzichte van de oude regeling van een btw-belaste positie met een vermindering van de verschuldigde btw in een btw-vrijgestelde positie.


Belanghebbenden kunnen tot 1 mei 2018 op het conceptwetsvoorstel reageren.

bekijk onze abonnementen

Wilt u de (volledige) inhoud lezen?

Log in op BTW-PLAZA of word abonnee en krijg toegang.

BTW-PLAZA

Meld u nu aan en ga direct aan de slag

direct aanmelden

Btw-nieuws

Actueel btw-nieuws met vertaling naar de praktijk

Btw-kennis

Zelf op zoek naar voor u relevante antwoorden

Btw-tools

Handige (reken)tools voor uw btw-administratie

Btw-advies

Gratis btw-advies altijd binnen handbereik