U bevindt zich hier:

Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat de verhuur van kajuitzeiljachten onder het verlaagde tarief van 6% valt.

Feiten
Een fiscale eenheid houdt zich bezig met de exploitatie van een zeilschool en de verhuur van zeil- en motorboten. Daarnaast stelt zij vergaderruimten ter beschikking en verkoopt zij boten. De fiscale eenheid maakt gebruik van de havenfaciliteiten van de jachthaven en beschikt over een sportaccommodatie. De fiscale eenheid verhuurt onder andere kajuitzeiljachten, die wegens hun objectieve kenmerken geschikt zijn voor de beoefening van sport. Deze kajuitzeiljachten worden op vier verschillende wijzen verhuurd: voor deelname aan wedstrijden, dagverhuur, verhuur voor een korte periode en verhuur voor zeezeilen. De kajuitzeiljachten worden in overwegende mate per dag verhuurd. Verder verricht de fiscale eenheid aanvullend dienstbetoon met betrekking tot de kajuitzeiljachten. Te denken valt aan: het aanbieden van de mogelijkheid om van de havenfaciliteiten en aangrenzende vaargebied gebruik te maken, het aanbieden van aanvullend materieel wat benodigd is voor de sportbeoefening, het exploiteren van toiletten, kleedruimten en douches, het verstrekken van alle benodigde informatie met betrekking tot de veiligheid en het geven van advies en instructies. Het aanvullend dienstbetoon zorgt ervoor dat de huurders in de gelegenheid worden gesteld om de zeilsport te beoefenen.

Procedure
De fiscale eenheid heeft over de tijdvakken februari 2012 t/m december 2012 en februari 2013 t/m maart 2014 maandelijks btw-aangifte gedaan en de verschuldigde btw voldaan. Tegen de voldoening op aangifte is maandelijks bezwaar gemaakt. De inspecteur heeft ten aanzien van de helft van deze bezwaren besloten om geen teruggaaf te verlenen en met betrekking tot de andere helft de bezwaren afgewezen. De fiscale eenheid is in beroep gegaan bij de rechtbank waarbij de beroepen zijn samengebundeld. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard en heeft geoordeeld dat het btw-tarief van 6% van toepassing is op de verhuurde polyvalken, sup-boards en kano’s. Er wordt een btw-teruggaaf verleend. De fiscale eenheid is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In hoger beroep heeft de fiscale eenheid ervoor gekozen om de voldoening van btw op aangifte over het tijdvak augustus 2012 volledig uit te procederen en de uitkomst ervan te laten gelden op de overige hogere beroepen. De inspecteur is hiermee akkoord gegaan.

Hof Den Bosch
In hoger beroep is alleen in geschil of de terbeschikkingstelling van kajuitzeiljachten kwalificeert als het gelegenheid geven tot sportbeoefening en daardoor onder het verlaagd btw-tarief van 6% valt. De term ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’ moet worden uitgelegd in overeenstemming met de term ‘het recht gebruik te maken van sportaccommodaties’ in de btw-richtlijn. Tussen partijen is niet in geschil dat de accommodatie die de fiscale eenheid exploiteert, kwalificeert als een sportaccommodatie. Het hof is van oordeel dat het geheel van de aangeboden prestaties door de fiscale eenheid als één dienst moet worden beschouwd, omdat wanneer deze diensten zouden worden gesplitst, dit vanuit de modale consument bezien kunstmatig zal zijn. Het gaat er bij de modale consument erom niet één van de aangeboden diensten te ontvangen, maar om het ‘totaalpakket’: het ter beschikking krijgen van een kajuitzeiljacht vanuit de sportaccommodatie tezamen met de andere prestaties. Het hof oordeelt dat het zeilen met de terbeschikkinggestelde kajuitzeiljacht te beschouwen is als een activiteit die gekenmerkt wordt door een niet te verwaarlozen lichamelijke component en daarmee voldoet aan het gelegenheid geven tot sportbeoefening. De omstandigheid dat niet iedere klant meedoet aan wedstrijden en kiest voor zeilen op een meer ontspannende en recreatieve wijze, doet hier niet aan af. Ook de omstandigheid dat klanten kunnen zeilen op Zeeuwse wateren en op (open) zee, en daarmee niet binnen gemarkeerd vaarwater blijven, doet niet af aan de kwalificatie van de door de fiscale eenheid verrichte dienst als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Op de terbeschikkingstelling van kajuitzeiljachten is het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing, zodat het hoger beroep gegrond is.

bekijk onze abonnementen

Wilt u de (volledige) inhoud lezen?

Log in op BTW-PLAZA of word abonnee en krijg toegang.

BTW-PLAZA

Meld u nu aan en ga direct aan de slag

direct aanmelden

Btw-nieuws

Actueel btw-nieuws met vertaling naar de praktijk

Btw-kennis

Zelf op zoek naar voor u relevante antwoorden

Btw-tools

Handige (reken)tools voor uw btw-administratie

Btw-advies

Gratis btw-advies altijd binnen handbereik