U bevindt zich hier:

Het HvJ heeft geoordeeld dat tussentijdse leegstand niet leidt tot herziening van reeds in aftrek gebrachte btw.

Feiten

Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA (hierna: Imofloresmira) verhuurt twee onroerende zaken aan diverse huurders waarbij met alle huurders is geopteerd voor een met btw-belaste verhuur. Wegens beëindiging van een aantal huurovereenkomsten kwam een gedeelte van beide onroerende zaken echter tussentijds leeg te staan. Imofloresmira heeft gedurende de leegstand steeds geprobeerd om beide delen btw-belast te verhuren. Dit is Imofloresmira echter niet gelukt, waardoor deze delen meer dan twee jaren leeg hebben gestaan.

Procedure

De Portugese Belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat op grond van de Portugese btw-wetgeving de genoten btw-aftrek met betrekking tot de onroerende zaken wegens de leegstand in één keer moet worden herzien, ondanks het feit dat dat Imofloresmira steeds reclame heeft gemaakt om de beschikbare ruimte belast te kunnen verhuren. Imofloresmira was het hier niet mee eens. De Portugese rechter heeft vervolgens prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

HvJ

Het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld dat Portugal in strijd met het EU-recht handelt door te eisen dat de btw wordt herzien wanneer onroerende zaken meer dan twee jaren ongebruikt zijn gebleven. Volgens het HvJ behoudt Imofloresmira het recht op aftrek als zij de intentie heeft om de onroerende zaak btw-belast te verhuren. Dit geldt ook als het btw-belaste gebruik buiten haar wil om niet tot stand komt, omdat de oude huurders hebben opgezegd en geen nieuwe huurder is gevonden. Imofloresmira dient wel haar intentie tot btw-belaste verhuur aan te kunnen tonen.

bekijk onze abonnementen

Wilt u de (volledige) inhoud lezen?

Log in op BTW-PLAZA of word abonnee en krijg toegang.

BTW-PLAZA

Meld u nu aan en ga direct aan de slag

direct aanmelden

Btw-nieuws

Actueel btw-nieuws met vertaling naar de praktijk

Btw-kennis

Zelf op zoek naar voor u relevante antwoorden

Btw-tools

Handige (reken)tools voor uw btw-administratie

Btw-advies

Gratis btw-advies altijd binnen handbereik