U bevindt zich hier:

Advocaat-generaal Kokott (hierna: A-G) concludeert dat Portugal de in rekening gebrachte extra btw niet van aftrek mag uitsluiten.

Feiten
Biosafe –Indústria de Reciclagens SA (hierna: Biosafe) verkoopt rubbergranulaat aan Flexipiso-Pavimentos SA (hierna: Flexipiso). Biosafe brengt daarbij btw in rekening tegen het verlaagde btw-tarief van 5%. In 2011 is naar aanleiding van een belastingcontrole van de Portugese Belastingdienst over de belastingjaren 2008 tot en met 2010 komen vast te staan dat Biosafe een tarief van 21% btw had moeten toepassen. De Portugese Belastingdienst heeft een naheffingsaanslag-btw opgelegd aan Biosafe voor een bedrag dat overeenkomt met het verschil. Biosafe heeft dit bedrag aan de Staat afgedragen. Biosafe maant Flexipiso in 2012 aan om het verschil te betalen. Flexipiso weigert om het bedrag te betalen, omdat zij de voorbelasting niet meer in aftrek kan brengen. Biosafe start daarop een civiele procedure. De Portugese rechter stelt vervolgens prejudiciële vragen in deze zaak en vraagt zich af of de termijn waarbinnen de afnemer deze extra belasting kan aftrekken, loopt vanaf de uitreiking van de oorspronkelijke facturen of vanaf de uitreiking of ontvangst van de documenten die deze facturen corrigeren.

A-G
De A-G concludeert dat Portugal de in rekening gebrachte extra btw niet van aftrek mag uitsluiten. Volgens de A-G is het bestaan van een factuur waarop duidelijk een btw-bedrag is vermeld niet alleen een formeel criterium, maar ook een materieel vereiste voor de btw-aftrek. Dit vloeit voort uit het doel en de strekking van een factuur, te weten onder meer ervoor te zorgen dat de verschuldigde belasting identiek is aan de aftrek van voorbelasting. Aangezien het recht op aftrek van voorbelasting vanuit materieel oogpunt afhankelijk is van de vraag of een belastingplichtige btw dient af te dragen of zal moeten afdragen, is een vermelding van deze belasting op de factuur dwingend voorgeschreven. Bijgevolg kan het recht op aftrek van voorbelasting voor een bepaald bedrag ook pas ontstaan (en worden uitgeoefend) als de afnemer in het bezit is van de factuur waarop een dergelijk btw-bedrag wordt vermeld. Dit was in casu pas in 2012 het geval. De A-G concludeert dat het in strijd is met het EU-recht dat de termijn voor de aftrek van de extra btw al begint te lopen vanaf de uitreiking van de oorspronkelijke factuur. Volgens de A-G ontstaat het recht op aftrek van voorbelasting namelijk pas bij ontvangst van i.c. de factuur waarop het juiste bedrag van de verschuldigde btw staat vermeld. Een latere verhoging (correctie) van de te betalen btw, op een gewijzigde factuur, heeft niet tot gevolg dat het recht op aftrek van voorbelasting met terugwerkende kracht ontstaat.

bekijk onze abonnementen

Wilt u de (volledige) inhoud lezen?

Log in op BTW-PLAZA of word abonnee en krijg toegang.

BTW-PLAZA

Meld u nu aan en ga direct aan de slag

direct aanmelden

Btw-nieuws

Actueel btw-nieuws met vertaling naar de praktijk

Btw-kennis

Zelf op zoek naar voor u relevante antwoorden

Btw-tools

Handige (reken)tools voor uw btw-administratie

Btw-advies

Gratis btw-advies altijd binnen handbereik