U bevindt zich hier:

De btw-aftrek van investeringsgoederen wordt gedurende 5 of 10 jaar herzien. Geldt deze herzieningsregeling ook voor de aanschaf-btw die op grond van het BUA van aftrek is uitgesloten? Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant niet.

In deze zaak gaat het om een fiscale eenheid voor de btw die een motorjacht met bemanning verhuurt. In 2013 is aan de fiscale eenheid een motorjacht geleverd (hierna: het oude jacht) ter zake waarvan € 251.306 btw in rekening is gebracht. Omdat het oude jacht zowel voor zakelijke als privédoeleinden was bestemd, is met de Belastingdienst overeengekomen dat 25% van de aanschaf-btw op grond van het BUA niet aftrekbaar is. Op 7 november 2014 heeft de fiscale eenheid een nieuw jacht (hierna: het nieuwe jacht) besteld. In januari 2015 heeft de fiscale eenheid het oude jacht verkocht en geleverd als aanbetaling op het nieuwe jacht. De aanschaf-btw ter zake van (de aanbetaling van) het nieuwe jacht heeft de fiscale eenheid volledig in aftrek gebracht. Naar aanleiding van een boekenonderzoek is aan de fiscale eenheid een naheffingsaanslag opgelegd van € 14.014. Deze correctie bestond uit een aftrekcorrectie van 25% in verband met het privégebruik van € 51.712 en een correctie (ten voordele van de fiscale eenheid) van € 37.968 (3/5 van € 62.826) in verband met verkoop van het oude jacht binnen de herzieningstermijn.

De fiscale eenheid heeft tegen deze naheffingsaanslag bezwaar gemaakt, omdat de Nederlandse herzieningstermijn niet strookt met die in de btw-richtlijn. Volgens de fiscale eenheid moet de herzieningstermijn vijf volle jaren bedragen na het moment van ingebruikneming waardoor – uitgaande van een ingebruikneming van het oude jacht op 16 april 2013 – de herzieningscorrectie € 2.637 hoger uitvalt (niet 60%, maar 64,2% van € 62.826). De naheffingsaanslag moet volgens de fiscale eenheid met dit bedrag verminderd worden. Na afwijzing van het bezwaar heeft de fiscale eenheid beroep ingesteld bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De inspecteur neemt voor het eerst in beroep het standpunt in dat de btw-herzieningsregeling niet van toepassing is op aanschaf-btw die op grond van het BUA van aftrek is uitgesloten. De rechtbank is van oordeel dat dit nieuwe standpunt niet te laat is ingenomen, omdat de inspecteur dit standpunt in het verweerschrift heeft opgenomen en de fiscale eenheid hierop heeft kunnen reageren. De omstandigheid dat de inspecteur eerder is uitgegaan van het standpunt dat de herzieningsregeling van toepassing is brengt mee dat de inspecteur niet kan terugkomen op de toegepaste herzieningscorrectie van € 37.968. De inspecteur mag dit nieuwe standpunt echter wel innemen ter onderbouwing van zijn standpunt dat de naheffingsaanslag niet tot een te hoog bedrag is vastgesteld. Tussen partijen is niet in geschil dat bij de aankoop van het oude jacht het BUA terecht is toegepast. Uit de tekst van de Wet OB en de Uitv.Besch. OB is volgens de rechtbank niet eenduidig af te leiden of de herzieningsregeling van toepassing is op btw die op grond van het BUA van aftrek is uitgesloten. De rechtbank is van oordeel dat de tekst van art. 15, lid 6 Wet OB (tekst 2006) erop duidt dat de herzieningsregeling niet van toepassing is op BUA-prestaties. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt niet dat met de tekstuele wijzing in 2007 op dit punt een wijziging is beoogd. Dit betekent dat ook onder de huidige regeling de herzieningsregeling niet van toepassing is op BUA-prestaties. Voor zover de fiscale eenheid betoogt dat het niet-toestaan van de herziening in strijd is met de btw-richtlijn oordeelt de rechtbank dat het BUA niet in strijd is met art. 176 btw-richtlijn. Het beroep van de fiscale eenheid is daarom ongegrond.

bekijk onze abonnementen

Wilt u de (volledige) inhoud lezen?

Log in op BTW-PLAZA of word abonnee en krijg toegang.

BTW-PLAZA

Meld u nu aan en ga direct aan de slag

direct aanmelden

Btw-nieuws

Actueel btw-nieuws met vertaling naar de praktijk

Btw-kennis

Zelf op zoek naar voor u relevante antwoorden

Btw-tools

Handige (reken)tools voor uw btw-administratie

Btw-advies

Gratis btw-advies altijd binnen handbereik