Voor direct advies op maat bel: 088 - 298 98 98 Inloggen Aanmelden Nieuwsbrief a a a

8.3.2 Verzekeringsactiviteiten

Op grond van art. 11, lid 1, onderdeel k Wet OB geldt een btw-vrijstelling voor handelingen ter zake van verzekering en herverzekering, met inbegrip van nauw daarmee samenhangende diensten, door assurantiemakelaars en verzekeringstussenpersonen. De vrijstelling is echter ook van toepassing indien de (her)verzekeringsdienst niet wordt verricht door een assurantiemakelaar of verzekeringstussenpersoon aangezien in HR 20 februari 2009, nr. 40.961 is beslist dat de tussenpersoon in verzekeringen en kredieten ook is vrijgesteld, zelfs indien hij geen rechtstreekse betrekking onderhoudt met verkeraar of kredietverstrekker. De btw-vrijstelling voor (her)verzekeringshandelingen stelt immers de activiteiten (het object) en niet de dienstverlener (het subject) vrij (zie 8.…

Om het complete hoofdstuk te kunnen lezen, dient u in te loggen. Heeft u nog geen inlog? Meld u dan aan via onderstaande button.

Meld u aan