Voor direct advies op maat bel: 088 - 298 98 98 Inloggen Aanmelden Nieuwsbrief a a a

6.2.4 Verleggingsregeling CO2-emissierechten

In 2009 bleek dat in de EU op grote schaal gefraudeerd werd bij de verhandeling van CO2-emissierechten. Dit had grote onzekerheid bij aftrekgerechtigde afnemers tot gevolg omdat de btw-aftrek geweigerd kan worden bij deelname aan een transactie waarbij sprake is van btw-fraude (zie 12). Om deze onzekerheid bij de afnemer weg te nemen en btw-fraude door de dienstverlener onmogelijk te maken, heeft de wetgever in art. 12, lid 5 Wet OB jo. art. 24ba, lid 1, onderdeel f Uitv.Besl. OB opgenomen dat de de btw-heffing met betrekking tot de verkoop van CO2-emissierechten verlegd is naar de afnemer.

De verleggingsregeling ziet op van overheidswege verstrekte en op grond van Richtlijn 2003/87/EG overdraagbare CO2-emissierechten, die de bevoegdheid geven om gedurende een bepaalde …

Om het complete hoofdstuk te kunnen lezen, dient u in te loggen. Heeft u nog geen inlog? Meld u dan aan via onderstaande button.

Meld u aan