Voor direct advies op maat bel: 088 - 298 98 98 Inloggen Aanmelden Nieuwsbrief a a a

5.1 Verkoop diensten

Uit art. 1, onderdeel a Wet OB blijkt dat over het verrichten van diensten tegen vergoeding in beginsel btw voldaan dient te worden. Het begrip "dienst" is in de btw heel ruim: iedere handeling die geen levering van een goed is, kwalificeert als een dienst (art. 4, lid 1 Wet OB). Uit art. 25 btw-richtlijn, art. 8 btw-verordening en de jurisprudentie zijn de volgende voorbeelden van diensten af te leiden:

  • de overdracht van een onlichamelijke zaak, ongeacht of deze al dan niet in een titel belichaamd is, zoals de verkoop van een optie;
  • de verplichting om een daad na te laten of een situatie te dulden, zoals het afzien van het bezwaar maken tegen de komst van een school in ruil voor een vergoeding (Hof Den Bosch 18 september 2009, nr. 08/00351);
  • het assembler…

Om het complete hoofdstuk te kunnen lezen, dient u in te loggen. Heeft u nog geen inlog? Meld u dan aan via onderstaande button.

Meld u aan