Voor direct advies op maat bel: 088 - 298 98 98 Inloggen Aanmelden Nieuwsbrief a a a

13. Misbruik van recht

Misbruik van recht is de unierechtelijke variant van het nationale leerstuk fraus legis. Lange tijd was onduidelijk of het leerstuk misbruik van recht gold in de btw. In HvJ EG 14 december 2000, nr. C-110/99 Emsland-Stärke oordeelde het hof dat het leerstuk misbruik van recht onderdeel uitmaakt van het gemeenschapsrecht (nu unierecht). Omdat die zaak niet de btw, maar uitvoerrestituties betrof, bleef in de praktijk twijfel bestaan of misbruik van recht ook onderdeel uitmaakte van de Europese btw-regels. In HvJ EG 21 februari 2006, nr. C-255/02 Halifax is deze onduidelijk-heid weggenomen. In dit arrest oordeelde het hof dat misbruik van recht ook van toepassing is op het terrein van de btw. Van misbruik van recht is volgens het hof sprake indien aan de volg…

Om het complete hoofdstuk te kunnen lezen, dient u in te loggen. Heeft u nog geen inlog? Meld u dan aan via onderstaande button.

Meld u aan