Voor direct advies op maat bel: 088 - 298 98 98 Inloggen Aanmelden Nieuwsbrief a a a

Links

WET- EN REGELGEVING

Belastingdienst
Op de website van de Belastingdienst kunt u informatie vinden over o.a. de btw en kunt u via de button downloaden en bestellen diverse btw-formulieren downloaden, zoals suppletieaangifteformulieren, aanvraagformulier inloggegevens teruggaaf EU-btw, toelichtingen etc.

Ministerie van Financiën
Op de website van het Ministerie van Financiën zijn via de button nieuws de fiscale nieuwsberichten te vinden en via de button documenten en publicaties kamerstukken over nieuwe wetgeving en beleidsbesluiten.

Overheid.nl
Deze website biedt informatie aan van de Nederlandse overheid. Hier kunt u de meest recente wet- en regelgeving downloaden. Tevens kunt u zoeken in de Staatscourant, het Staatsblad, het Tractatenblad en de parlementaire stukken.  

RECHTSPRAAK

Rechtspraak.nl
Rechtspraak.nl Indien u zoekt naar Nederlandse (belasting)rechtspraak dan is deze website het juiste adres. Op deze website wordt een selectie van de arresten van de Hoge Raad, conclusies van de Advocaten-Generaal en uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken in onder meer belastinggeschillen gepubliceerd. De beslissingen van de Hoge Raad gaan terug tot 1994 en die van de overige rechtscolleges tot 1999. Via de website kunt u via zoeken in uitspraken een gerichte zoekopdracht uitvoeren.       

Europese rechtspraak
De btw is een Europese belasting. Om die reden zijn de arresten van het Hof van Justitie van de EU in de praktijk van groot belang. Op deze website zijn de arresten van dit hof evenals de conclusies van de Advocaten-Generaal sinds 17 juni 1997 te vinden. Oudere arresten en conclusie kunt u vinden op EUR-lex. 

BTW-ADVIES


Van Driel & Fruijtier btw-specialisten
Van Driel Fruijtier btw-specialisten is het brein achter BTW-PLAZA. Dit kantoor houdt zich bezig met alles wat met btw te maken heeft, zoals btw-advisering, btw-cursussen, (in company-)trainingen, het optreden als gemachtigde in bezwaar- en beroepsprocedures, het schrijven van artikelen in fiscale tijdschriften etc. Indien u via BTW-PLAZA een vraag stelt dan wordt uw vraag door een adviseur van Van Driel Fruijtier btw-specialisten beantwoord.       

Van Driel Fruijtier Resseler (VDFR)
VDFR richt zich op internationale btw-advisering, verzorgt buitenlandse btw-(de)registraties en btw-aangiften en vordert namens ondernemers buitenlandse btw terug.    

BTW-PLAZA MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS

Oxfam Novib

Oxfam Novib zet zich in voor een wereld zonder armoede en met gelijke kansen voor iedereen. Bij alles wat Oxfam Novib doet gaan ze uit van de kracht en mogelijkheden van mensen. Bij Oxfam Novib staat het zelfdoen voorop.

BTW-PLAZA KENNISPARTNERS

Register Belastingadviseurs (RB)
Het RB is het resultaat van een krachtenbundeling tussen het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB). Per 1 januari 2011 zijn het CB en NFB gefuseerd en als RB verder gegaan. Op deze site treft u fiscale informatie aan voor leden en niet-leden.

Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) 
De NOAB is een brancheorganisatie van administratie- en belastingdeskundigen.

Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)
De Algemene Vereniging Schoolleiders is de belangenvereniging en vakbond voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs: van adjunct-directeur en middenmanager tot (bovenschools) directeur.

EVO - Ondernemersorganisatie voor transport en logistiek
De EVO is de ondernemersorganisatie voor 20.000 bedrijven met specialisaties in eigen vervoer, logistiek, transport en uitbesteed vervoer.

VFI - Branchevereniging voor goede doelen
Ruim 120 goede doelen zijn aan­gesloten bij de VFI, met uiteenlopende aandachts­gebieden. Van gezondheid tot internationale hulp. Van cultuur tot dierenbelangen. 

Fenedex - vereniging van Nederlandse exporteurs
Met meer dan 1150 leden en ruim 4000 klanten is Fenedex hét gezicht van exporterend Nederland. Fenedex brengt kennis en ervaring bij elkaar en verrijkt die. 

STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

Stichtingen en verenigingen
Op deze website is informatie te vinden over de fiscale positie van stichtingen en verenigingen. De website is een initiatief van de Belastingdienst en is opgezet in samenwerking met de Kamer van Koophandel en diverse koepelorganisaties.