Voor direct advies op maat bel: 088 - 298 98 98 Inloggen Aanmelden Nieuwsbrief a a a

1.5 Overheid

In beginsel leiden zelfstandig en duurzaam verrichte economische activiteiten tot btw-ondernemerschap (zie 1.1 en 1.2). Voor ‘typische’ overheidsactiviteiten bestaat echter een uitzondering op grond van art. 13 btw-richtlijn. Deze uitzondering is van toepassing indien:

  • de economische activiteit wordt verricht door een publiekrechtelijk lichaam; 
  • deze activiteit in de hoedanigheid als overheid wordt verricht; en
  • deze behandeling als niet-belastingplichtige niet tot een verstoring van de mededinging van enige betekenis leidt.

In het Schema overheid en btw is een en ander schematisch weergegeven. In de volgende paragrafen zullen deze voorwaarden nader worden toegelicht.

1.5.1 Economische activiteit doo…

Om het complete hoofdstuk te kunnen lezen, dient u in te loggen. Heeft u nog geen inlog? Meld u dan aan via onderstaande button.

Meld u aan