Voor direct advies op maat bel: 088 - 298 98 98 Inloggen Aanmelden Nieuwsbrief a a a

15.1 Bezwaarprocedure

Om te voorkomen dat ieder verschil van mening tussen de inspecteur en de btw-ondernemer leidt tot een beroepsprocedure bij de belastingrechter, staat een beroepsprocedure pas open nadat bezwaar is gemaakt. Dit blijkt heel duidelijk uit art. 8:1 Awb jo. art. 7:1, lid 1 Awb. De bezwaarprocedure heeft dus tot doel om de inspecteur zijn beslissing te laten heroverwegen en houdt in dat de ondernemer schriftelijk zijn bezwaren uit tegen het besluit van de inspecteur of een daarmee gelijkgestelde handeling. Op grond van art. 26 AWR staat er (beroep en dus) bezwaar open tegen:

  • een naheffingsaanslag;
  • een voor bezwaar vatbare beschikking;
  • de voldoening van btw; en
  • de schriftelijke weigering van de inspecteur om een besluit te nemen of het niet tijdig…

Om het complete hoofdstuk te kunnen lezen, dient u in te loggen. Heeft u nog geen inlog? Meld u dan aan via onderstaande button.

Meld u aan